ส.ตะกร้อส่งดาวรุ่งร่วมซ้อม-ประลองฝีมือเกาหลีใต้10วัน

0
638

หลังได้รับหนังสือเชิญจากสมาคมกีฬาตะกร้อเกาหลีใต้ ทางสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอนชายและหญิง จำนวน 17 คน เพื่อไปร่วมฝึกซ้อมและประลองฝีมือกับทีมเกาหลีใต้ ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2561

โดยทีมชาย ประกอบด้วย อนุวัฒน์ ชัยชนะ , รัถเดช น้อยเจริญ , วิชาญ เต็มโคตร และ สุริยน กุลพิมล โดยมีผู้ฝึกสอนอย่าง สมพร แสนยบุตร และ นภา แตงโต ควบคุมทีม

ขณะที่ทีมหญิง ประกอบด้วย วิภาดา จิตพรวน , มัลลิกา บุญทด , สุพัตตรา เบี้ยทอง, ศิริพล ชัยสิทธิ์, เพ็ญพิชชา โพธิ์บัติ , ธิดารัตน์ โสดา , กนกพร ชารีรักษ์ และ อติกานต์ คงแก้ว โดยมีผู้ฝึกสอนอย่าง วีรัส ณ หนองคาย , กำพล ทัศสิทธิ์  และ นท.คมกฤษ ทับแก้ว เดินทางไปควบคุมการฝึกซ้อม